PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Kategorie

Regulamin

SPIS TREŚCI REGULAMINU:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I TERMINOLOGIA
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. PRAWO DO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE I TERMINOLOGIA

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym nutydlaciebie.pl stanowi własność GRAFFIO ul. Jana Matejki 7i, 32-086 Boleń, NIP: 684 255 68 82, adres e-mail: biuro@nutydlaciebie.pl

1.2. Poniższy regulamin określa szczegółowe zasady zawierania umowy sprzedaży i przebiegu transakcji pomiędzy Konsumentem i Dostawcą produktu, będącego sklepem internetowym pod adresem nutydlaciebie.pl, z uwzględnieniem transakcji w formie elektronicznej.

1.3. Administratorem danych osobowych jest Dostawca. Dane osobowe przetwarzane są za dobrowolną zgodą Konsumenta w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Wszelkie dane obsługiwane są zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO”)). Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności są zawarte w niniejszym Regulaminie oraz dostępne na oficjalnej stronie internetowej sklepu. Każdy Konsument ma prawo do wglądu, zmiany oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.4. Definicje:

1.4.1. REGULAMIN – zbiór zasad, na podstawie których funkcjonuje sklepu internetowy oraz obsługiwane są transakcje pomiędzy Dostawcą i Konsumentem (Klientem).

1.4.2. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Dostawcy dostępny pod adresem internetowym: nutydlaciebie.pl

1.4.3. DZIEŃ ROBOCZY – obejmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.4. FORMULARZ REJESTRACJI – specjalny formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, za pomocą którego Konsumenci mogą utworzyć konto. Rejestracja jest dobrowolna i wiąże się z udostępnieniem Dostawcy do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z kodeksem cywilnym.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – indywidualny profil Konsumenta, założony za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu. Profil wymaga podania nazwy (loginu) oraz hasła ustalonych przez Konsumenta, za pomocą których będzie on logował się do swojego konta. Wszelkie dane z konta są przechowywane i chronione przez Usługodawcę na mocy ustawy o przetwarzaniu danych osobowych. Konto służy do składnia zamówień w sklepie internetowym.

1.4.7. KLIENT/KONSUMENT – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w określonych przez kodeks cywilny sytuacjach także każda osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

1.4.8. DOSTAWCA/USŁUGODAWCA – GRAFFIO ul. Jana Matejki 7i, 32-086 Boleń, NIP: 684 255 68 82, adres e-mail: biuro@nutydlaciebie.pl

1.4.9. PRODUKT – jako produkt określa się wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej przez Dostawcę i możliwe do zakupienia w sklepie internetowym na mocy umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem i Dostawcą.

1.4.10. USŁUGA ELEKTRONICZNA - wszelkie nieodpłatne usługi w formie elektronicznej dostarczane przez Dostawcę, wymienione w punkt 2 niniejszego Regulaminu.

1.4.11. NEWSLETTER – jedna z usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej sklepu. Polega na dystrybucji przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonu komórkowego cyklicznych treści reklamowych w formie newslettera. Zapisanie się na listę odbiorców newsletteru jest dobrowolne i w każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji.

1.4.12. KOSZYK – dostępny na stronie internetowej sklepu element interaktywny, do którego dodawane są wybrane przez Konsumenta produkty. Następnie Konsument może modyfikować zawartość koszyka i przechodzić z niego do kolejnych etapów transakcji.

1.4.13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie sklepu internetowego, służący do złożenia zamówienia na określone produkty oferowane przez Dostawcę. Formularz ma formę online, a jego uzupełnienie następuje po dodaniu produktów do koszyka i jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży.

1.4.14. ZAMÓWIENIE – potwierdzenie transakcji w formie umowy sprzedaży, zawieranej pomiędzy Klientem i Dostawcą. Zamówienie obejmuje zakup produktów wybranych przez Klienta za pomocą formularza zamówienia.

1.4.15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana między Dostawcą i Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego. Umowa określa szczegóły transakcji, w tym liczbę produktów, możliwość i zasady zwrotów i reklamacji.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W sklepie internetowym dostępny jest wachlarz usług elektronicznych, świadczonymi nieodpłatnie. Należą do nich Formularz Rejestracyjny, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – stanowi indywidualny profil Klienta, do którego ustala on hasło zabezpieczające. Hasło nie powinno być poufne i nieprzekazywane osobom trzecim. Konto Klient zakłada poprzez Formularz Rejestracyjny, w którym podaje takie dane, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta.

2.1.1.1. Konto stanowi usługę świadczoną bezpłatnie bez ograniczeń czasowych. Klient ma prawo do rezygnacji z usługi elektronicznej w dowolnej chwili i bez podawania przyczyny. Może on wysłać żądanie usunięcia Konta do Dostawcy usługi na adres mailowy dostępny w zakładce „Kontakt” na oficjalnej stronie internetowej sklepu.

2.1.2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny jest z poziomu koszyka w sklepie internetowym. Przejście do formularza stanowi kontynuację transakcji w celu zawarcia umowy sprzedaży. Po wypełnieniu formularza, Klient powinien kliknąć w miejscu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po wybraniu tej opcji Klient nie będzie miał możliwości dokonywania samodzielnie zmian w danych ani produktach i ilości zamówienia. W tym celu konieczny będzie kontakt z obsługą klienta. W formularzu zamówienia Klient podaje następujące informacje: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz miejsce i sposób dostawy produktów, a także sposób płatności.

2.1.2.1. Formularz Zamówienia jest darmową usługą elektroniczną. Ma ona charakter jednorazowy, ponieważ zakończona jest w momencie złożenia zamówienia. Każde zamówienie wiążę się z ponownym wypełnieniem formularza zamówienia.

2.1.3. Newsletter – stanowi nieodpłatną informację reklamową w formie cyklicznej wiadomości, przesyłanej drogą mailową lub na numer telefonu w formie SMS-a. Newsletter zawiera informacje na temat aktualnych promocji, produktów i zmian w sklepie internetowym Dostawcy. Zapisy na newsletter są dobrowolne. Klient ma prawo do rezygnacji bez podawania przyczyny w dowolnej chwili. W tym celu należy przesłać właściwe żądanie do Dostawcy za pomocą poczty elektronicznej. Adres mailowy do korespondencji znajduje się w zakładce „Kontakt” na oficjalnej stronie internetowej sklepu.

2.2. W związku ze świadczeniem usług elektronicznych przez Dostawcę, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym są:

 • Dostęp do poczty elektronicznej;
 • Przeglądarka internetowa do wyboru: Mozilla Firefox w wersji 21.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 29.0. i wyższej albo Safari w wersji 4.0 i wyższej;

Minimalna rozdzielczość ekranu pozwalająca na poprawne wyświetlanie zawartości strony sklepu internetowego to 1024×768. Z kolei przeglądarka internetowa powinna mieć możliwość korzystania i zapisu plików Cookies, a także obsługi Adobe Reader i Javascript.

2.2.1. Wymagania techniczne komputera klasy PC:

2.2.1.1. Minimalne wymagania obejmują system operacyjny Microsoft® Windows® XP wraz z dodatkiem Service Pack 3. Komputer PC powinien posiadać procesor Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM oraz monitor o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Konieczne jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania umożliwiającego odczyt plików o rozszerzeniu PDF. Zalecany w tym celu jest program Adobe Reader.

2.2.2. Wymagania techniczne komputera klasy MAC:

2.2.2.1. Komputer klasy MAC powinien być wyposażony w procesor PowerPC® wraz z systemem operacyjnym Mac OS X v 10.4.10 lub wyższym. Powinien posiadać procesor PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®. Konieczne jest do poprawnego wyświetlania treści strony internetowej sklepu Dostawcy oraz obsługi produktów posiadanie zainstalowanego programu do odczytu plików w formacie PDF.

2.2.3. Wymagania techniczne dla tabletu lub smartphone’a

Telefon lub tablet muszą mieć zainstalowane oprogramowanie iOS, Android, Windows 8 lub wyższy. Konieczne jest także zainstalowanie aplikacji umożliwiającej otwieranie i poprawną obsługę plików PDF.

2.3. Wszyscy Klienci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz świadomego korzystania z sklepu internetowego i sprzedawanych za jego pomocą produktów przez Dostawcę, mając na względzie postępowanie zgodnie z przepisami prawnymi i poszanowanie praw autorskich, własności intelektualnej i dóbr osobistych Dostawcy i osób trzecich. Klienci zobowiązani są także do przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym, świadomi konsekwencji prawnych wynikających ze składania fałszywych oświadczeń.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Dostawca posiada niewyłączną licencję na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie produktów, pozwalające na swobodny dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie Klientom. Produkty uprzednio muszą zostać zakupione w sklepie internetowym, by Klient mógł pobrać je do wykorzystania w zakresie użytku osobistego. Zakup odbywa się na podstawie umowy sprzedaży, zawieranej jednorazowo dla każdej transakcji.

3.2. Klient dokonuje zamówienia poprzez formularz zamówienia w sklepie internetowym. W momencie przesłania zamówienia na produkty następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Dostawcą.

3.3. Dostawca ma obowiązek jasnego podania cen produktów Klientom. Wszystkie ceny na stronie sklepu internetowego podane są w PLN (złoty polski), uwzględniając przy tym podatki. O kompletnych kosztach, obejmujących ceny produktów i opłaty związane z dostawą, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia. Przesłanie formularza zamówienia jest jednoznaczne z pełną akceptacją cennika i warunków sprzedaży, tym samym wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Dostawcą, a Klientem.

3.4. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

3.4.1. Zawarcie umowy sprzedaży jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją warunków regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta za pomocą formularza zamówienia, dostępnego w sklepie internetowym.

3.4.2. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta, Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia w najkrótszym możliwym czasie otrzymania zamówienia do realizacji. Dostawca przesyła stosowną informację do Klienta drogą mailową na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia. W wiadomości powinny znajdować się szczegóły zamówienia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia do realizacji oraz informacją o zawarciu umowy sprzedaży między Dostawcą, a Klientem.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Dostawca umożliwia Klientom następujące metody płatności w trakcie transakcji w sklepie internetowym:

4.1.1. Przedmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych i za pomocą karty płatniczej w formie online jest serwis Przelewy24.pl. Obsługiwane formy płatności i banki są dostępne na stronie dostawy usługi płatności, będącego pośrednikiem - www.przelewy24.pl . Obsługiwane formy płatności obejmują karty płatnicze typu Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.1.2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 • Przelewy24 – PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. Klient po wyborze formy płatności elektronicznej zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Dostawcą.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa produktów jest darmowa.

5.2. Klient ma możliwość wyboru formy dostawy produktu w formie:

5.2.1. Przesyłki elektronicznej. Oznacza to, że produkt jest przesyłany w formie pliku o rozszerzeniu PDF poprzez wiadomość mailową na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5.4. Czas oczekiwania na dostawę produktu w formie elektronicznej wynosi najczęściej do 5 minut. Jednak czas ten może wydłużyć się do 2 dni roboczych maksymalnie od chwili otrzymania należnej wpłaty przez Dostawcę.

5.5. Jeżeli Klient decyduje się na dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 1. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW PRODUKTU

6.1. Tryb postępowania reklamacyjnego:

6.1.1. Klient ma prawo do reklamacji wynikającej z niezadowolenia z usług świadczonych drogę elektroniczną przez Dostawcę. W przypadku usług elektronicznych, reklamacja nie obejmuje procedury reklamacji produktów, która została opisana w punkcie 6.

6.1.2. Reklamacja usług elektronicznych może zostać zgłoszona w formie pisemnej na adres korespondencyjny: ul. Gen. St. Pruszyńskiego 19/5, 87-300 Brodnica;

6.1.3. Reklamacje przyjmowane są także w formie elektronicznej poprzez kontakt mailowy. Wiadomość należy wysłać pod adres: biuro@nutydlaciebie.pl

6.1.4. Podczas dokonywania reklamacji Konsument zobowiązany jest do dokonania opisu, zawierającego:

 • Informacje i okoliczności odnośnie przedmiotu reklamacji, z uwzględnieniem rodzaju i daty pojawienia się problemu lub nieprawidłowości;
 • Żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją;
 • Dane kontaktowe Klienta w celu usprawnienia procesu reklamacji.

W przypadku nie podania szczegółowych informacji wymienionych powyżej, ich brak nie wpłynie na skuteczność reklamacji ani wynik procesu reklamacyjnego.

6.1.5. Dostawca ma okres 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta na pozytywne rozpatrzenie lub odrzucenie reklamacji. W przypadku nieprzyjęcia reklamacji powinien zostać podany powód jej odrzucenia.

6.1.6. Zakres odpowiedzialności Dostawcy w stosunku do Klienta, wynikający z wady fizycznej lub prawnej (rękojmia) produktu określa powszechnie obowiązujące prawo, przy czym główną podstawę stanowi tutaj Kodeks Cywilny.

6.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma obowiązek dostarczenia produktu podlegającego reklamacji na adres GRAFFIO ul. Jana Matejki 7i, 32-086 Boleń, NIP: 684 255 68 82, adres e-mail: biuro@nutydlaciebie.pl na koszt Dostawcy.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur zostały udostępnione do informacji publicznej w siedzibach oraz na oficjalnych stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych lub też Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2. Klientowi przysługują możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takie, jak:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), na podstawie zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony ma możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Dostawcą. Wszelkie informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej znajduje się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może także uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Dostawcą, dzięki bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów w formie wiadomości mailowych pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl albo przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 889 866.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone poprzez:

8.1.1. Pisemny dokument wysłany na adres: GRAFFIO ul. Jana Matejki 7i, 32-086 Boleń, NIP: 684 255 68 82, adres e-mail: biuro@nutydlaciebie.pl

8.1.2. Wiadomość elektroniczna w formie mailowej na adres: biuro@nutydlaciebie.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

8.3. Za termin rozpoczęcia procesu odstąpienia od umowy uznaje się:

8.3.1. W przypadku umowy, w wykonaniu której Dostawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od przyjęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. W przypadku pozostałych umów jest to dzień zawarcia umowy sprzedaży między Dostawcą, a Klientem.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Dostawca produktu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych od Klienta płatności (w tym także podstawowych kosztów dostawy produktu) w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innej formy dostawy, niż najtańsza możliwa.

8.6. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient podczas składania zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.7. W przypadku, gdy Dostawca produktu nie zaoferował samodzielnego odbioru produktu od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do momentu zwrócenia przez niego produktu albo otrzymania dowodu odesłania produktu pod wskazany adres.

8.8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zwrotu produktu na rzecz Dostawy produktu, w terminie nie późniejszym, niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W porozumieniu z Dostawcą, Klient może także przekazać produkt osobie upoważnionej przez Dostawcę do odbioru. Inną sytuacją zwalniającą z wysyłki bądź przekazania produktu przez Klienta jest wysunięta bezpośrednio przez samego Dostawcę propozycja, że on sam odbierze produkt od Klienta.

8.9. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy ponosi Klient, dotyczy to przede wszystkim:

8.10.1. W sytuacji, gdy Klient wybrał inny sposób dostawy zamówionego produktu, niż najtańszy z dostępnych, oferowanych przez Dostawcę sposobów dostawy w sklepie internetowym. Dostawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wykraczających ponad koszty najtańszej, podstawowej formy wysyłki produktu.

8.10.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

8.10.3. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

8.11.1. 

 • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • Zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.12. Jeżeli Klientowi należy się zwrot środków w związku z reklamacją produktu, Dostawca zobowiązany jest do zwrotu środków na przypisany do karty płatniczej Klienta rachunek bankowy.

 1. PRAWO DO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

9.1. Niniejszy regulaminu odnosi się do wszystkich produktów, stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego i podlegających ochronie według zapisów prawnych tego prawa.

9.2. Regulamin definiuje zasady udzielania licencji Klientowi na produkty podlegające ochronie według prawa autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z produktu.

9.3. Klient może wykorzystywać produkty wyłącznie w celach niezarobkowych. Oznacza to wykorzystywanie produktów na użytek własny Klienta.

9.4. Klient na mocy zapisów prawa autorskiego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nie jest upoważniony do rozpowszechniania produktu i udostępniania go osobom trzecim, ani też do korzystania z niego w celach zarobkowych.

9.5. Klient otrzymuję niewyłączną, niezbywalną i nieumożliwiającą sublicencjonowania licencję na zakupiony produkt w momencie dokonania należnej płatności. Licencja w swoim zakresie zawiera prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i dotyczy następujących działań:

 • Pobrania produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
 • Trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania produktu techniką cyfrową;
 • Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszystkie umowy zawierane pomiędzy Konsumentem i Dostawcą za pośrednictwem sklepu internetowego są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, uwarunkowane zmianami przepisów prawa lub modyfikacją sposobów płatności i metod dostawy. Dostawca ma obowiązek powiadomić Konsumenta o wprowadzonych zmianach.

10.2.2. W przypadku zmian regulaminu w trakcie trwania umowy pomiędzy Dostawcą i Konsumentem, umowa zostaje automatycznie przedłużona i zachowuje swoją ważność, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Dostawca w odpowiedni sposób powiadomił o zmianach regulaminu, zaś Konsument nie wypowiedział umowy w okresie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powiadomienia. Konsument ma prawdo do odstąpienia od umowy, jeżeli zmiany regulaminu wpływają na podniesienie kosztów lub wprowadzenie nowych opłat związanych ze świadczonymi przez Dostawcę usługami elektronicznymi.

10.2.3. W przypadku umów o charakterze innym od ciągłego, zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Konsumentów przed wprowadzeniem modyfikacji w obrębie regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą wpływały na już złożone lub przetwarzane zamówienia, a także na zrealizowane i realizowane umowy sprzedaży.

10.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych poprzez zapisy poniższego regulaminu, kwestie sporne są rozwiązywane na mocy obowiązujących przepisów prawa polskiego, w oparciu o Kodeks cywilny, a także ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Z kolei w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 24 grudnia 2014 (włącznie) kwestie sporne rozwiązywane są w oparciu o przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.), jak również ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

W przypadku umów sprzedaży podpisanych w terminie po 25 grudnia 2014 roku, kwestie nieregulowane poprzez zapisy regulaminu weryfikuje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu